Zaawansowanie wyszukiwanie

7 rstudio
OpisR / RStudio, Shiny, RMarkdown - zadania, projekty
9 python
OpisPython, Jupyter - zadania, projekty
ekono
OpisEKONOMETRIA – ZADANIA, PROJEKTY, MODELE EKONOMETRYCZNE
images (28)
OpisNauka gry na akordeonie, pianinie, keyboardzie
IMG_20240606_001455_760
80
OpisZapraszam na korepetycje z native speakerem francuskiego Online lub stacjonarnie
IMG_20240606_001502_357
80
OpisZapraszam na korepetycje z native speakerem angielskiego !
Mathematics
OpisRozwiązywanie zadań z matematyki i statystyki.
1 rozwiązywanie zadań
OpisMATEMATYKA - ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ ONLINE
2 analizy
OpisANALIZA STATYSTYCZNA - SPSS, STATISTICA, RSTUDIO, EXCEL - ANKIETY, BADANIA

Najpopularniejsze oferty korepetycji ze wszystkich przedmiotów