Białystok

60
Opisszkoła podstawowa, gimnazjum, opracowywanie tematów, nadrabianie zaległości itp
Opisszkoła podstawowa, gimnazjum, opracowywanie tematów, nadrabianie zaległości itp
60
Opisopracowywanie tematów, szkoła podstawowa, gimnazjum, nadrabianie zaległości,
60
Opisszkoła podstawowa, gimnazjum, nadrabianie zaległości, opracowywanie tematów
60
Opislektury, nadrabianie zaległości, epoki , nauka pisania prac, ortografia, itp
60
Opisnauczanie początkowe, dziecko z trudnościami w nauce, dziecko zdolne, edukacja
plasma
150
OpisBardzo wysokie wyniki z matur, profesjonalne korepetycje z chemii
20170824_151812
40
OpisLekcje dla osób w każdym wieku, z dojazdem w Białymstoku lub przez Skype.
35
OpisUczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych