Zaawansowanie wyszukiwanie

5 LATEX
OpisLATEX - SKŁAD TEKSTÓW MATEMATYCZNYCH, PRZEPISYWANIE PRAC
6 bo
OpisBADANIA OPERACYJNE – ZADANIA ONLINE
7 rstudio
OpisR / RStudio, Shiny, RMarkdown - zadania, projekty
8 excel
OpisMS EXCEL, VBA - pomoc ONLINE
9 python
OpisPython, Jupyter - zadania, projekty
ekono
OpisEKONOMETRIA – ZADANIA, PROJEKTY, MODELE EKONOMETRYCZNE
40
OpisMatematyka dla każdego i zdana matura!
25
OpisLekcje/korepetycje indywidualne/grupowe z języka angielskiego (do poziomu C1)
40
OpisOferuję korepetycje dla osób uczęszczających do szkół podstawowych oraz do szkół

Najpopularniejsze oferty korepetycji ze wszystkich przedmiotów