Zaawansowanie wyszukiwanie

7 rstudio
OpisR / RStudio, Shiny, RMarkdown - zadania, projekty
8 excel
OpisMS EXCEL, VBA - pomoc ONLINE
9 python
OpisPython, Jupyter - zadania, projekty
ekono
OpisEKONOMETRIA – ZADANIA, PROJEKTY, MODELE EKONOMETRYCZNE

CHEMIA

Korepetycje
09
40
OpisUmiem „dotrzeć” do większości osób nie zależnie od poziomu ich umiejętności.

MATEMATYKA

Korepetycje
09
40
OpisUmiem „dotrzeć” do większości osób nie zależnie od poziomu ich umiejętności.
30
OpisUdzielę korepetycji z matematyki maksymalnie do poziomu liceum/technikum.
30
OpisUdzielam korepetycji do poziomu liceum/technikum.
Paper%20Tank_small[1]
50
OpisZajęcia obejmują poziom podstawowy i zaawansowany programu Blender 3D

Najpopularniejsze oferty korepetycji ze wszystkich przedmiotów