Zaawansowanie wyszukiwanie

50
OpisOferuję zajęcia z języka angielskiego na wszystkich poziomach zaawansowania.
1 rozwiązywanie zadań
OpisMATEMATYKA - ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ ONLINE
2 analizy
OpisANALIZA STATYSTYCZNA - SPSS, STATISTICA, RSTUDIO, EXCEL - ANKIETY, BADANIA
6 bo
OpisBADANIA OPERACYJNE – ZADANIA ONLINE
7 rstudio
OpisR / RStudio, Shiny, Markdown - zadania, projekty
ekono
OpisEKONOMETRIA – ZADANIA, PROJEKTY, MODELE EKONOMETRYCZNE
50
OpisZajecia z jezyka angielskiego, biznesowego angielskiego indywidualne lub grupowo
30
OpisUdzielam korepetycji z języka angielskiego.

Najpopularniejsze oferty korepetycji ze wszystkich przedmiotów