Zaawansowanie wyszukiwanie

2 analizy
OpisANALIZA STATYSTYCZNA - SPSS, STATISTICA, RSTUDIO, EXCEL - ANKIETY, BADANIA
3 stata
OpisSTATYSTYKA - ZADANIA, PROJEKTY ZALICZENIOWE, ANALIZY
5 LATEX
OpisLATEX - SKŁAD TEKSTÓW MATEMATYCZNYCH, PRZEPISYWANIE PRAC
6 bo
OpisBADANIA OPERACYJNE – ZADANIA ONLINE
7 rstudio
OpisR / RStudio, Shiny, RMarkdown - zadania, projekty
ekono
OpisEKONOMETRIA – ZADANIA, PROJEKTY, MODELE EKONOMETRYCZNE
zdjęcie profilowe
60
OpisPrzygotowanie do matury i egzaminu ósmoklasisty
70
OpisKorepetycje z matematyki dla uczniów szkół podstawowych.
50
OpisKorepetycje z języka polskiego dla dzieci klas 4-8 szkól podstawowych.

Najpopularniejsze oferty korepetycji ze wszystkich przedmiotów