Zaawansowanie wyszukiwanie

4 dyplom
OpisMATEMATYKA - PRACA MAGISTERSKA, LICENCJACKA - PISANIE PRAC
5 LATEX
OpisLATEX - SKŁAD TEKSTÓW MATEMATYCZNYCH, PRZEPISYWANIE PRAC
6 bo
OpisBADANIA OPERACYJNE – ZADANIA ONLINE
7 rstudio
OpisR / RStudio, Shiny, RMarkdown - zadania, projekty
8 excel
OpisMS EXCEL, VBA - pomoc ONLINE
9 python
OpisPython, Jupyter - zadania, projekty
ekono
OpisEKONOMETRIA – ZADANIA, PROJEKTY, MODELE EKONOMETRYCZNE
15
OpisUdzielę korepetycji/odrobię prace domowe (język angielski) Poziom rozszerzony

Język niemiecki

Korepetycje
40
OpisPoliglota udzielający korepetycji z j.angielskiego i niemieckiego.

Najpopularniejsze oferty korepetycji ze wszystkich przedmiotów