Zaawansowanie wyszukiwanie

6 bo
OpisBADANIA OPERACYJNE – ZADANIA ONLINE
7 rstudio
OpisR / RStudio, Shiny, RMarkdown - zadania, projekty
9 python
OpisPython, Jupyter - zadania, projekty
ekono
OpisEKONOMETRIA – ZADANIA, PROJEKTY, MODELE EKONOMETRYCZNE
IMG_8377
50
OpisKorepetycje z angielskiego. Przygotuję do matury lub do egzaminu ósmoklasisty.
1 rozwiązywanie zadań
OpisMATEMATYKA - ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ ONLINE
2 analizy
OpisANALIZA STATYSTYCZNA - SPSS, STATISTICA, RSTUDIO, EXCEL - ANKIETY
3 stata
OpisSTATYSTYKA - ZADANIA, PROJEKTY ZALICZENIOWE, ANALIZY
4 dyplom
OpisMATEMATYKA - PRACA MAGISTERSKA, LICENCJACKA - PISANIE PRAC

Najpopularniejsze oferty korepetycji ze wszystkich przedmiotów