Zaawansowanie wyszukiwanie

Żółte Nowoczesne 50. Urodziny Facebook Wydarzenie Zdjęcie w Tle (1)
85
OpisPOWTÓRKA LEKTUR PRZED MATURĄ
ja
55/65
OpisKorepetycje z kształcenia słuchu, literatury i historii muzyki, skrzypiec
1 rozwiązywanie zadań
OpisMATEMATYKA - ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ ONLINE
2 analizy
OpisANALIZA STATYSTYCZNA - SPSS, STATISTICA, RSTUDIO, EXCEL - ANKIETY, BADANIA
3 stata
OpisSTATYSTYKA - ZADANIA, PROJEKTY ZALICZENIOWE, ANALIZY
4 dyplom
OpisMATEMATYKA - PRACA MAGISTERSKA, LICENCJACKA - PISANIE PRAC
5 LATEX
OpisLATEX - SKŁAD TEKSTÓW MATEMATYCZNYCH, PRZEPISYWANIE PRAC
6 bo
OpisBADANIA OPERACYJNE – ZADANIA ONLINE
7 rstudio
OpisR / RStudio, Shiny, RMarkdown - zadania, projekty

Najpopularniejsze oferty korepetycji ze wszystkich przedmiotów