Zaawansowanie wyszukiwanie

3 stata
OpisSTATYSTYKA - ZADANIA, PROJEKTY ZALICZENIOWE, ANALIZY
4 dyplom
OpisMATEMATYKA - PRACA MAGISTERSKA, LICENCJACKA - PISANIE PRAC
5 LATEX
OpisLATEX - SKŁAD TEKSTÓW MATEMATYCZNYCH, PRZEPISYWANIE PRAC
6 bo
OpisBADANIA OPERACYJNE – ZADANIA ONLINE
7 rstudio
OpisR / RStudio, Shiny, RMarkdown - zadania, projekty
ekono
OpisEKONOMETRIA – ZADANIA, PROJEKTY, MODELE EKONOMETRYCZNE
40 za lekcję, pierwsza gratis/ 15 za konsultację
OpisElastyczne korepetycje/konsultacje zarówno stacjonarnie jak i online z biologii.
80
OpisDzień dobry, udzielam lekcji języka polskiego.
60
Opis? Hej! Masz problem z bieżącym materiałem z matematyki?

Najpopularniejsze oferty korepetycji ze wszystkich przedmiotów