Zaawansowanie wyszukiwanie

5 LATEX
OpisLATEX - SKŁAD TEKSTÓW MATEMATYCZNYCH, PRZEPISYWANIE PRAC
6 bo
OpisBADANIA OPERACYJNE – ZADANIA ONLINE
7 rstudio
OpisR / RStudio, Shiny, RMarkdown - zadania, projekty
Excel-Logo
OpisMS EXCEL, VBA - pomoc ONLINE
9 python
OpisPython, Jupyter - zadania, projekty
ekono
OpisEKONOMETRIA – ZADANIA, PROJEKTY, MODELE EKONOMETRYCZNE
FB_IMG_1605430261173
50
OpisDzień dobry Nazywam się Kinga Jeszke, jestem studentką Politechniki Warszawskie
FB_IMG_1605430261173
50
OpisDzień dobry! Nazywam się Kinga Jeszke i jestem studentką Politechniki Warszawsk
FB_IMG_1605430261173
50
OpisNazywam się Kinga Jeszke i jestem studentką Politechniki Warszawskiej wydziału t

Najpopularniejsze oferty korepetycji ze wszystkich przedmiotów