Zaawansowanie wyszukiwanie

3 stata
OpisSTATYSTYKA - ZADANIA, PROJEKTY ZALICZENIOWE, ANALIZY
4 dyplom
OpisMATEMATYKA - PRACA MAGISTERSKA, LICENCJACKA - PISANIE PRAC
5 LATEX
OpisLATEX - SKŁAD TEKSTÓW MATEMATYCZNYCH, PRZEPISYWANIE PRAC
6 bo
OpisBADANIA OPERACYJNE – ZADANIA ONLINE
7 rstudio
OpisR / RStudio, Shiny, RMarkdown - zadania, projekty
ekono
OpisEKONOMETRIA – ZADANIA, PROJEKTY, MODELE EKONOMETRYCZNE
40
OpisAsystent edukacji zdalnej dla dzieci z klas 1-4 szkoły podstawowej.

Rachunkowość

Korepetycje
40
OpisRachunkowość korepetycje teoria oraz praktyka programy Insert
30
Opiskorepetycje z matematyki

Najpopularniejsze oferty korepetycji ze wszystkich przedmiotów