Zaawansowanie wyszukiwanie

1 rozwiązywanie zadań
OpisMATEMATYKA - ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ ONLINE
2 analizy
OpisANALIZA STATYSTYCZNA - SPSS, STATISTICA, RSTUDIO, EXCEL - ANKIETY, BADANIA
7 rstudio
OpisR / RStudio, Shiny, Markdown - zadania, projekty
6 bo
OpisBADANIA OPERACYJNE – ZADANIA ONLINE
ekono
OpisEKONOMETRIA – ZADANIA, PROJEKTY, MODELE EKONOMETRYCZNE
logotyp niepełny JN
50
OpisTHIS IS HOW THE PROFESSIONALS SHOULD TEACH POLISH FOR FOREIGNERS (ON-LINE)
logotyp niepełny JN
50
OpisOTO JAK POWINNI NAUCZAĆ NIEMIECKIEGO PROFESJONALIŚCI! (ONLINE)
logotyp niepełny JN
50
OpisOTO JAK POWINNI NAUCZAĆ HISZPAŃSKIEGO PROFESJONALIŚCI! (ONLINE)
logotyp niepełny JN
50
OpisTO JAK POWINNI NAUCZAĆ FRANCUSKIEGO PROFESJONALIŚCI! (ONLINE)

Najpopularniejsze oferty korepetycji ze wszystkich przedmiotów