Zmniejszyło się zainteresowanie studiami humanistycznymi oraz społecznymi (pedagogika, prawo, psychologia, administracja), natomiast wzrosła liczba chętnych na studia takie jak: budownictwo, finanse i rachunkowość, inżynieria środowiska. Skąd ta zmiana? Powodem jest przede wszystkim zapotrzebowanie polskiego rynku na konkretnych pracowników. Jakich? Ile zarabiają absolwenci?

Mediana wynagrodzeń absolwentów szkół wyższych wyniosła 2 600 PLN (dane dotyczą absolwentów z tytułem magistra lub magistra inżyniera, których staż pracy nie przekraczał 1 roku). Z kolei wynagrodzenia połowy absolwentów zamykają się w przedziale 2 000 PLN do 3 500 PLN, a tylko 10% z nich zarabia 4 800 PLN. Największe płace otrzymali absolwenci kierunków takich jak informatyka oraz telekomunikacja, gdzie mediana wynagrodzeń wynosiła 3 400 PLN, a najniższe wynagrodzenia absolwentów kierunków rolniczych, humanistycznych i pedagogicznych.

Wynagrodzenia absolwentów kierunków ścisłych


Liczy się przede wszystkim tytuł inżyniera oraz kierunki zamawiane. Problemów ze znalezieniem dobrze płatnej pracy nie mieli specjaliści dziedziny IT (mediana wynagrodzeń absolwentów, którzy nie przepracowali całego roku wynosiła 3 400 PLN). Z kolei projekt realizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego promuje edukację na studiach kluczowych z punktu widzenia polskiej gospodarki, na kierunkach zamawianych: automatyka i robotyka, biotechnologia, budownictwo, chemia, energetyka, fizyka/fizyka techniczna, informatyka, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, matematyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, ochrona środowiska, wzornictwo. Studiowanie kierunków zamawianych z pewnością zaprocentuje na rynku pracy podczas negocjowania wysokości pensji (potwierdzają to Ogólnopolskie Badania Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2011 roku).

Wynagrodzenia absolwentów po kierunkach ekonomicznych


Sektor finansowy, w którym absolwenci uczelni ekonomiczni najczęściej szukają zatrudnienia, nadal oferuje niezłe perspektywy zarobkowe. Rynek zdążył się już nasycić magistrami niektórych specjalizacji, znajdujących się w ofercie uczelni ekonomicznych. Sytuacja na rynku pracy przełożyła się na mniejsze zainteresowanie studiami o tym profilu. Bardzo dobre perspektywy zarobkowe czekają osoby zajmujące się doradztwem podatkowym. Mediana wynagrodzeń doświadczonych pracowników na tym stanowisku kształtowała się na poziomie 7 000 PLN. Nieco mniej zarobki otrzymywali także kontrolerzy finansowi (6 875 PLN) oraz specjaliści ds. ryzyka (6 525 PLN). Z kolei mediana wynagrodzeń doświadczonych specjalistów w zakresie księgowości, komisarzy skarbowych i doradców bankowych wahała się między 3 300 PLN a 3 700 PLN.

Wynagrodzenia absolwentów po studiach humanistycznych


Osoby po studiach humanistycznych, społecznych i pedagogicznych muszą przygotować się na spore trudności na rynku pracy. Duża konkurencja na rynku oraz ogromna liczba humanistów, która nie jest adekwatna do zapotrzebowania polskiego rynku, co skutkuje tym, że wśród magistrów studiów humanistycznych znajduje się najwięcej bezrobotnych z wyższym wykształceniem. Duża ilość kandydatów związana jest z szerokim wyborem kandydatów przez pracodawców. W o wiele lepszej sytuacji znajdują się absolwenci kierunków języków obcych. Absolwenci, często po przekwalifikowaniu, podejmują się różnych zawodów. Np. psycholodzy czy socjolodzy często aplikują do firm prywatnych na stanowiska związane z rekrutacją, szkoleniami, zarządzaniem zasobami ludzkimi w firmach. W 2011 roku mediana wynagrodzeń doświadczonych specjalistów ds. personalnych wyniosła 4 280 PLN. Humanistów przyciągają także branże związane z komunikacją społeczną. W tym przypadku mediana płac specjalisty ds. PR kształtowała się na poziomie 3 830 PLN. Mniejsze wynagrodzenia otrzymywali dziennikarze. Zarobki połowy przedstawicieli tej profesji nie przekraczały 2 800 PLN.

Szczegóły znajdziesz na stronie: www.wynagrodzenia.pl