Zaawansowanie wyszukiwanie

1 rozwiązywanie zadań
OpisMATEMATYKA - ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ ONLINE
2 analizy
OpisANALIZA STATYSTYCZNA - SPSS, STATISTICA, RSTUDIO, EXCEL - ANKIETY, BADANIA
7 rstudio
OpisR / RStudio, Shiny, Markdown - zadania, projekty
6 bo
OpisBADANIA OPERACYJNE – ZADANIA ONLINE
ekono
OpisEKONOMETRIA – ZADANIA, PROJEKTY, MODELE EKONOMETRYCZNE
OpisPoszukiwany lektor języka angielskiego do prowadzenia zajęć grupowych (12 osób)
45
OpisKorepetycje on-line, od samych podstaw do najbardziej zaawansowanych tematów :)
50
OpisAbsolwentka kierunku International Business chętna do pomocy z j. angielskim :)
50
OpisKOREPETYCJE ONLINE Z CHEMII z wykorzystaniem tabletu graficznego.

Najpopularniejsze oferty korepetycji ze wszystkich przedmiotów